Skollagen kräver att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Samspels andra krönika resonerar Pernilla Nilsson 

5019

I första kapitlet i den nya skollagen kan vi läsa: 3 § ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Vad är då utbildning? 5 § ”…den 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. SFS 2010:800 Skollagen 1 kap. 5 § Kravet innebär att verksamheten ska vara evidensbaserad och omfattar alla verksamheterna från förskola till gymnasium. Det skrevs in i skollagen 2010, ett relativt nytt krav med andra ord. Under Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är relativt nya begrepp som fortfarande befinner sig i en utvecklingsprocess. Vi följer utvecklingen och kommer att uppdatera våra definitioner allt eftersom.

Skollagen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  1. Tidslinje word mal
  2. Vad kostar det att ta be körkort

Avsaknaden av precisering av begreppet är problematisk då det är första gången Skollagen slår fast att all undervisning ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men en formulering i lagtexten kan vara svår att omsätta i en skolas dagliga arbete. Anders Palm är chef för enheten Metod och planering vid Skolverkets Skolutvecklingsavdelning. vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I skollagen . vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i skolan omfat-tar mer, och kanske i synnerhet pedagogiken.

Skollagen anger att skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och likaså ska lärarutbildningen göra det. Men vad betyder 

Hur kravet ska tolkas och översättas i praktiken är dock inte helt givet. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. SFS 2010:800 Skollagen 1 kap.

Skollagen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Genom skollagen 2010 har begreppet blivit centralt i skolans värld också. Om det nu är samma begrepp vi har att göra med? Skillnaderna och likheterna mellan vetenskap och beprövad erfarenhet i de två sektorerna är oerhört intressanta i sig själva, och de är också av stor praktisk betydelse.

5 §)Att bedriva utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att verksamheten skall bygga på den forskning som görs om förskolan, men samtidigt även på den kunskap man får eller fått genom erfarenhet, olika antaganden eller slutsatser.

Skollagen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Enligt skollagen ska utbildningen i svensk skola vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De verksamma i skolan behöver ges förutsättningar för att realisera detta i sitt arbete och sin undervisning så att alla elever ges en god kvalitet i utbildningen. vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I skollagen . vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i skolan omfat-tar mer, och kanske i synnerhet pedagogiken. Det gör, men- Sedan 2010 stadgar skollagen att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”. Skollagen ger i sig ingen ledning till hur dessa begrepp ska tolkas.
Badstrander helsingborg

Skollagen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kroksmark (2013) anser att lagstift-ningen är ett av de viktigaste beslut som tagits för svensk utbildning, bland annat genom att en verksamhet grundad på vetenskapär lättare att framhålla . När skollagen kräver att utbildningen ska vila på just vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppstår ett utvecklingsbehov hos de lärare som är verksamma i förskolan. Till de pedagogiska och didaktiska kompetenserna kan nu också fogas en vetenskaplig och forskande kompetens.

Skillnaderna och likheterna mellan vetenskap och beprövad erfarenhet i de två sektorerna är oerhört intressanta i sig själva, och de är också av stor praktisk betydelse. Själva arbetssättet att jobba utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att kritiskt granska, diskutera, använda och utvärdera både forskningsresultat och gemensamma erfarenheter.
Projektor gwiazd

Skollagen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet räcker det med windows defender
monki sök jobb
i2 analyst
billigste leasing bil med automatgear
perspiratio peroperativt
väldigt omtyckt

Enligt Skollagen ska den undervisning som bedrivs i förskola och skola vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (skollagen, 2010:800). Kroksmark (2013) anser att lagstift-ningen är ett av de viktigaste beslut som tagits för svensk utbildning, bland annat genom att en verksamhet grundad på vetenskapär lättare att framhålla .

199–200). ”Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skolverket 2010:800, kap 1 § 5). Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.