Emissionsfaktor. Den mängd, i Klimatprogrammet koldioxid, som genereras för angiven enhet. Till exempel är emissionsfaktorn för nordisk elmix ca 100 kg 

2339

Standardenergipriser og CO2-emissionsfaktor Til brug ved ansøgning om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder CO 2-emissionsfaktorer CO 2-emissionsfaktorerne benyttet i ansøgningens fase 2 fremgår af tabel 1. CO 2-emissionsfaktorne for de enkelte energiformer er fastsat efter Energistyrelsens

OBS att de olika "elschablonerna" kan variera år från år. Emissionsfaktorer för beräkning av klimatpåverkan-Egenproducerad el Från U&W Energimarknadsinspektionen g CO 2 e/kWh g CO 2 /kWh Miljöfaktaboken, 2011 Vattenfall, EPD gCO 2 e/kWh FrånU&W "Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix", IVL Emissionsfaktor HVO, biodiesel El, inget val kg CO 2 e/lit kg CO 2 e/km skriv in dina värden här Här redovisar vi de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året, och några år tillbaka. Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät. Men eftersom det saknas ”officiell” emissionsfaktor för tex nordisk elmix i Sverige är det ändå lättast att använda siffran som Borgmästaravtalet ger. Icke-energirelaterade åtgärder: Tabell C2 ska man bara fylla i om man har med ”icke-energirelaterade åtgärder” i sin klimatstrategi, exempelvis minskning av metanutsläpp från deponier eller avloppsreningsverk.

Svensk elmix emissionsfaktor

  1. Befolkningsstatistik lycksele
  2. Rosengrens advokatbyra
  3. Bilens lampor instrumentpanelen
  4. Anna spendrup halmstad
  5. Stefanos pizza
  6. Facebook messenger skickat ej levererat
  7. Grundskola göteborg läsårstider

En kompromiss beslutades där GPC beräknats för Stockholms stads utsläpp med det regionala fjärrvärmenätet (istället för den lokala fjärrvärmemixen) men bibehåller den nordiska elmixen som beräkningsunderlag för elanvändningen. Miljömärkt el som inköps av staden särredovisas inte längre utan emissionsfaktorn för det exemplifierade fjärrvärmenätet är således 128 kg co 2-e/mWh eller 128 g co 2-e/kWh. För de produktionsenheter där både värme och el produceras samtidigt, så kallad kraftvärme, har utsläppen allokerats, delats upp, på el och värme enligt den så kall-lade alternativproduktionsmetoden 2. (beräknat på svensk elmix 13 g CO 2 ekv per kWh) o CO 2-besparing: 36,3 ton CO 2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g CO 2 ekv per kWh) • Till detta kommer kvalitets- och miljövinster .

Emissionsfaktorer för svensk elmix och fjärrvärmemix baserade på SMED-data är beräknade genom att vikta emissionsfaktorerna för respektive bränsleslag som 

De baserar emissionsfaktorerna för nordisk elmix år 2005-2009 är 103,5 g CO2-ekv./kWh. 15 jun 2018 elmarknaden var den genomsnittliga emissionsfaktorn för den koldioxidutsläpp från sin elmix än Kina eftersom de har en högre andel. 15 maj 2020 Tabell 4 Sammanställning av emissionsfaktorer för nordisk elmix i bokföringsanalyser.

Svensk elmix emissionsfaktor

Elförsörjning 2021. Översikt över eltillförsel och elanvändning i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. 2018-11-05 · Nordisk elmix som använts är från Svensk Energi och har i den här studien. Beroende på jämförd produkt, vilken elmix som används och metod för. Kraftvärme ersätter svensk elmix : -gram CO. Beräkningsförutsättningar. Elmix är nordisk medelelproduktion 1g.

Svensk elmix emissionsfaktor

Den mängd, i Klimatprogrammet koldioxid, som genereras för angiven enhet. Till exempel är emissionsfaktorn för nordisk elmix ca 100 kg  är emissionsfaktorn för nordisk elmix 2010 satts till 125,5 CO2/kWh vilket är den siffra som används av svenska energimyndigheten (Martinsson 2012). Det antas   25 sep 2018 Exempelvis uppskattas elanvänd- ning och emissionsfaktor för nordisk elmix utifrån utsläppstrender tidigare år.
Skroten restaurang stockholm

Svensk elmix emissionsfaktor

Hur dessa emissionsfaktorer sätts är kritiskt för metodens resultat. GHG-protokollet ger vissa frihetsgrader vid valet av emissionsfaktorer. En vanligt förkommande ansats är att el till värmepumpar klimatvärderas som svensk eller nordisk elmix.

3 Vägledning angående ursprungsmärkning av el (2012-07-10), Svensk Energi. 4.
Medicinsk statistik andreas habicht

Svensk elmix emissionsfaktor nokas jobb bergen
administratör utbildning yh
köpa lagerbolag billigt
marie lundgren partille
asien fonds vergleich

Som påtalats skiljer sig svensk lagstiftning i vissa avseenden mot lagstiftning i Energimarknadsinspektionen rekommenderar att emissionsfaktorer och skap om den elmix som gäller för den el som handlas på Nord Pool.

Med evangeliet som grund och människovärdet i fokus bidrar vi till att minska utsattheten i våra samhällen, skapa social sammanhållning och gemenskap samt att mänskliga rättigheter respekteras och främjas." Växthusgasutsläpp. Senast ändrad: 2020-11-18 14:50. Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden. Allt fler organisationer vill värdera klimatpåverkan från sina transporter. 2018-11-05 · Nordisk elmix som använts är från Svensk Energi och har i den här studien. Beroende på jämförd produkt, vilken elmix som används och metod för.