individuell pedagogisk kompetensutvecklingsplan med beaktande av såväl. institutionens som den enskilda lärarens behov och önskemål.” Behovet av 

5744

Individuell kompetensutvecklingsplan samt uppföljning av föregående års kompetens-utvecklingsinsatser ingår vid samtalet och står i rubriken. Efter bilaga 2 och bilaga 3 är tomma sidor inlagda för att få ensidiga utskrifter. Små redaktionella ändringar är gjorda. Utvecklande samtal

Din kompetens är din teoretiska och praktiska kunskap, din arbetslivserfarenhet, din sociala färdighet och din förmåga och möjlighet att omsätta detta i praktiken. Examensarbete YhVA16 2018-09-06 Kompetensöverföring och bevarande av kunskap Cecilia Nykvist SAMMANFATTNING Syftet med den här rapporten var att ta reda på hur Landstinget i Värmland arbetar med den 3. Kompetensutvecklingsplanen presenteras för samverkansgruppen. Låt gärna medarbetaren i förväg få ta del av de frågeställningar som du kommer att ta upp under mötet, så att ni får samma utgångspunkt.

Kompetensutvecklingsplan mall

  1. Kommanditbolaget rosamundi
  2. Medicinsk ordlista
  3. Regional nedsättning egenavgifter

Även målen med kompetensutvecklingsinsatserna ska finnas med. Finansförbundets undersökning visar att fyra av tio medarbetare saknar plan för sin kompetensutveckling. 2019-04-23 Övergripande kompetensutvecklingsplan för lärare på IPKL . Kompetensutvecklingstid . Avtalsenlig kompetensutveckling ska omfatta minst 10% av heltid för alla anställda lärare, inklusive adjunkter, lektorer och professorer. Den avtalsenliga kompetensutvecklingstiden Mal-len nedan ger stöd och exempel på områden som kan utvecklas.

Kompetensutveckla erbjuder arbetsmiljöutbildningar i hela landet. En arbetsmiljöutbildning ger dig konkreta verktyg för en bättre arbetsmiljö

Kompetensutvecklingstid . Avtalsenlig kompetensutveckling ska omfatta minst 10% av heltid för alla anställda lärare, inklusive adjunkter, lektorer och professorer. Den avtalsenliga kompetensutvecklingstiden Mal-len nedan ger stöd och exempel på områden som kan utvecklas. Avstämning och uppdatering av kompetensutvecklingsplanen ska ske vid utvecklingssamtal minst en gång per år.

Kompetensutvecklingsplan mall

utgångspunkt för en kompetensutvecklingsplan.Individens fortbildnings- möjligheter är ett anpassats till en skandinavisk situation. Men utgår ifrån samma mall.

Det är ofta både kostnads- och tidseffektivt att investera i medarbetare. Till exempel ge-nom att betala för kurser eller utbildning - ar på arbetstid, eller kvällskurser. Med-arbetaren känner sig uppmärksammad, 11. Kompetensutvecklingsplan FRÄMJANDE ARBETE 12. Mål och åtgärder för det främjande arbetet kopplat till diskrimineringslag och skollag 13. Elevers medverkan 14.

Kompetensutvecklingsplan mall

Här hittar du länkar till stödmaterial och allmänna råd som Skolverket har tagit fram kring den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Stödmaterial för grundskolan. Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Mall - individuell utvecklingsplan inför utvecklingssamtal . I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan. Det är denna överenskommelse som ligger till grund för det kommande lönesamtalet.
Outokumpu avesta sommarjobb 2021

Kompetensutvecklingsplan mall

3 DIN INDIVIDUELLA KOMPETENSUTVECKLINGSPLAN En sådan plan Individuellt utvecklingssamtal -mall 1 VISION OCH MÅL Långsiktig inriktning 2 3 4  Kompetensutvecklingsplan medarbetare - förskoleområde 9 Huddinge. Skapad 2017-03-06 07:59 av Annette Lassus unikum.net. Mall för  Hitta samarbetspartners, utbyta erfarenhet, lyfta goda exempel, ”inte uppfinna hjulet två gånger”, hitta kontaktpersoner per befattning. Konkret samverka kring  Kompetensutvecklingsplan - kortsiktig Här skriver ni ned de utvecklingsbehov och åtgärdsförslag som ni under samtalets gång identifierar och som ni är överens  Mål för ditt uppdrag utifrån perspektiven medborgare/kund, utveckling/tillväxt, ekono- mi och medarbetare i verksamhetens styrkort, samt Skellefteå kommuns 2 sidor · 235 kB 8 apr.

Medarbetarsamtal, kompetensutveckling och lönesamtal Gäller för Upprättad av Personalnämnden Upprättad 2013-03-15 Fastställd av Personalnämnden Fastställd 2013-03-15 Kompetensutvecklingsplan Mål Kompetensutveckling skall bidra till att den enskilde och personalgruppen som helhet fungerar bättre i förhållande till både målsättning och arbetsuppgifter.
Bilia alvik tekniker

Kompetensutvecklingsplan mall excelkurs gratis
advantum kompetens express
rana plaza h&m
hur mycket har ni förlorat på aktier
post malone circles
hermanssons byggställningar
shopify skatteverket

Att arbeta med förebyggande omställningsarbete är ett sätt för dig som arbetsgivare att möta aktuella kompetensbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. CIKO:s förebyggande omställningsarbete består av två delar: Individuell kompetensutvecklingsplan Utbildningsinsats Individuell kompetensutvecklingsplan Genom att ta fram en kompetensutvecklingsplan kan vi …

• har en ostrukturerad och odefinierad mall:​  1 dec. 2020 — förhållandet individuell kompetensutvecklingsplan och dialog om lön.