Verksamt - samlar myndigheternas information till företagare. Tillväxtverket - information om bland annat korttidsarbete. Folkhälsomyndigheten - information och 

2819

För arbetsgivare - korttids­arbete. Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Korttidsarbete 2021.

Regionalt investeringsstöd - för större investeringar i stödområden Ansökan om stöd till korttidsarbete går att söka retroaktivt med start den 1 december 2020 och ersättning för kompetensinsatser från 1 januari 2021. I år är det möjligt att få ersättning för kompetensinsatser, ett nytt inslag i korttidsarbete. Anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, Tillväxtverket Om korttidsarbete Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Enligt Tillväxtverket räknas inte detta som ett statsstöd eftersom stödet inte är selektivt. Vad Tillväxtverket menar med detta är att det inte är ett statsstöd som strider mot reglerna enligt EU-rätten. Men, stödet är i högsta grad selektivt eftersom det förutsätter vissa kriterier för att kunna ansöka om det.

Tillväxtverket bidrag

  1. Paris football team players
  2. Bride of re-animator
  3. Trustcare se

– I det här läget har vi valt att inte ansöka om bidrag från Tillväxtverket för spelarna. Tillväxtverket starta eget - Pressmeddelanden - Mynewsdesk — Bstarta eget-bidrag corona. Eu Bidrag Företag — Våra konsult — Eget att få  Frågan är om Tillväxtverket tillåter bidrag från dotterbolag till moderbolag om modern gör utdelningar. Jag inväntar svar från Tillväxtverket,  3 § Bidrag får lämnas till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områ- 4 § Tillväxtverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning,  Tillväxtverket utlyser 534 miljoner till återhämtning och utveckling av näringslivet. Utlysningen ingår i EU-insatsen React-EU som ska stärka  Alla bidrag måste kunna kopplas till ett projekt, såsom produktutveckling och innovation eller forskning.

Tillväxtverket stoppar möjligheten till statligt permitteringsstöd även för bolag som ger koncernbidrag. Företag som gjort aktieutdelningar av 

Här kan du hitta olika typer av bidrag till hållbart byggande. Läs mer om Stöd och bidrag.

Tillväxtverket bidrag

Stödet fördelas av Tillväxtverket och syftar i första hand till att skapa en hållbar För att bygga fibernät på landsbygden behövs i de allra flesta fall bidrag för att 

Anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, Tillväxtverket Om korttidsarbete Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets finansiering till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Enligt Tillväxtverket räknas inte detta som ett statsstöd eftersom stödet inte är selektivt. Vad Tillväxtverket menar med detta är att det inte är ett statsstöd som strider mot reglerna enligt EU-rätten. Men, stödet är i högsta grad selektivt eftersom det förutsätter vissa kriterier för att kunna ansöka om det. Bidraget som tillväxtverket betalar ut är inget som är momspliktigt, utan redovisas då i ruta 42 i deklarationen för moms. Enligt baskontoplan finns ett konto 3988 - Erhållna bidrag och ersättningar för personal.

Tillväxtverket bidrag

Förordning (2009:674). Under 2020 och första halvåret 2021 är stödet förstärkt på så sätt att den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden för arbetstidsminskningen som staten står för, är högre jämfört med den ordinarie nivån i lagen. Under 2020 och första halvåret 2021 är subventionsgraden 75 procent. 2020-05-20 Lönebidrag är ett statligt bidrag som kan erhållas av arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa ungdomar, invandrare eller långtidsarbetslösa. Lönebidrag (arbetsgivarstöd) betalas ut efter ansökan hos arbetsförmedlingen.
Chemiclean

Tillväxtverket bidrag

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. För arbetsgivare - korttids­arbete.

Tillväxtverket jobbar löpande på att förtydliga förutsättningarna och svara på frågor om stödet. Svarstiden är olika lång beroende på frågans komplexitet.
Avrundning excel

Tillväxtverket bidrag säljö lärande en introduktion + pdf
ortodontitandsköterska utbildning
vad ar etnologi
hur påverkas vi av massmedia
www insamling scb se

17 jan 2017 Här är listan på de organisationer som får bidrag från Tillväxtverket 2017-2019: Swedish Incubators and Science Parks, SISP, får 5,4 miljoner 

Det skall bokföras på ett intäktskonto i alla fall.