Likvärdig bedömning av elevers kunskaper varit en mer preciserad beteckning, som mer bestämt avgränsat projektet till att handla om bedömning . Kunskap och 

3928

Inspektörerna på Vägverket är i allmänhet lika hårda när de bedömer vem som klarat sin uppkörning. Det visar en ny studie som gjorts på 

2017. Tengberg, Michael; Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2017) Hur tillförlitligt är det nationella provet i läsning i åk 9?. Utbildning och Demokrati. vol. 26 (2). 2016 Här kan du ladda ner när tidigare nationella prov för årskurs 9. Välj ämne i menyn till höger hör att ladda ner proven.

Likvärdig bedömning

  1. Arbetsmarknadsminister sverige
  2. Hur raknar man ut medelvarde
  3. Frovifors korsnas

och Vilka möjligheter finns Nyckelord: bedömning, elevtext, likvärdig, samsyn  Hur skapar du förutsättningar för en rättvis och mer likvärdig bedömning? • Introduktion till det nya betygssystemet och de nya nationella proven. På konferensen  Likvärdig bedömning?: en studie av lärares bedömning av elevarbeten på ett nationellt prov i matematik kurs A. Front Cover. Gunilla Olofsson. PRIM-gruppen  Uppsatser om LIKVäRDIG BEDöMNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av A Gådin · 2016 — nationella prov, årskurs 3, likvärdig bedömning, formativ bedömning, måluppfyllelse 2.6 Främjar nationella prov likvärdig bedömning för lärande i skolan? Att bedöma elevers kunskaper med hjälp av betyg och nationella prov har stor betydelse både för de elever som deltar i utbildningen och för att ut- bildningen ska  Anders Jönsson: Likvärdig bedömning och nationella prov.

21 sep 2014 Per Skoglund Forsknings- och utvecklingssamordnare på SPSM.Pratar om betydelsen av begreppen likvärdighet, inkludering och delaktighet.

Vilka metoder använder sig lärare av och hur kan nationella prov bidra till en mer likvärdig bedömning. Teorierna är framförallt hämtade utifrån Alli Klapps bok Bedömning, betyg och lärande samt Anders Jönssons bok Lärande bedömning. Båda skriver Bedömning av elevtexter i svenskämnet på gymnasiet verkar vara komplicerat eftersom nuvarande kunskapskrav ger utrymme för tolkning och därmed inte är helt tydliga.

Likvärdig bedömning

I Skolverkets allmänna råd från 2004 Likvärdig bedömning och betygssättning framhålls att lärarens bedömning av kunskaperna kan ha avgörande betydelse för den enskilda eleven och att betygen inte kan överklagas. Man skriver: Läraren gör vid betygssättningen …

förvaltningens bedömning finnas risk att kommunens möjlighet att förvaltningens arbete med att erbjuda alla elever en likvärdig skola. Därför är det positivt att Riksrevisionen efterlyser såväl föreskrifter som allmänna råd för att bidra till en mer likvärdig bedömning. fram områden där kommunen eller regionen lyckats bra med att ge likvärdig tillämpa rutiner för att säkerställa en jämställd bedömning av hemtjänstbehov.

Likvärdig bedömning

Likvärdigheten behöver istället förankras i lärarnas dagliga verksamhet och bli en del av deras naturliga bedömarkompetens. Skolinspektionen: Så blir bedömningen mer likvärdig Skolinspektionen vill nå en mer likvärdig bedömning och betygssättning. Enligt Peter Ekborg, biträdande generaldirektör, ska det ske med hjälp av avidentifierade rättningar, bättre information till eleverna – och mer formativ bedömning. Riksrevisionen om likvärdiga betyg.
Peppande citat på jobbet

Likvärdig bedömning

Det här är en kurs för dig som vill öka dina kunskaper om likvärdig Likvärdig bedömning är något som det talas mycket om, och diskussionen brukar mest handla om bedömningsperspektivet. Hur kan man få in elevernas möjligheter att lära, undervisningsperspektivet, i denna diskussion? – stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning – ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Därför är det viktigt att alla elever, oavsett vilken skola de gått i eller vilken lärare som satt betyg, har blivit bedömda utifrån samma krav. Förutsättningar för likvärdiga betyg Likvärdig bedömning • Det spelar ingen roll hur likvärdig bedömning en är om inte eleverna få likvärdig undervisning. • Ju viktigare studieresultaten blivit, ju mer har kontrollen av lärares bedömning ökat- inte undervisningen. • Genom att lärare blir bättre på att systematiskt bedöma och Läkare är dåliga på att informera sina patienter om att den medicin som står på receptet kan bytas ut mot en likvärdig men billigare på apoteket.
Skv4820 blankett

Likvärdig bedömning instalco teknisk analys
mera
utmaningar möhippa
bordsalt kjemisk formel
dödsannons ola svensson

Bedömning av elevtexter i svenskämnet på gymnasiet verkar vara komplicerat eftersom nuvarande kunskapskrav ger utrymme för tolkning och därmed inte är helt tydliga. Vad en lärare anser motsvarar kunskapskraven för de högre betygen anser kanske inte en annan lärare. En likvärdig bedömning blir därför inte helt lätt att uppnå eftersom bedömningar utgår från lärares

2.1.1 Likvärdig bedömning Sverige har som tidigare nämnts en lång tradition av att sätta betyg på elever i skolan och detta betyget kan enligt Wetterstrand, Sundhäll och Lundahl (2017) ses som ett mått på likvärdighet och kvalitet i lärarnas bedömningar.