Om din förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det kan du ha rätt till förlängt underhållsstöd. Du och den förälder du inte bor med kan själva komma överens om underhållet. På så sätt kan ni lösaunderhållet utan att Försäkringskassan betalar underhållsstöd till dig.

577

Dina inställningar gäller endast den här webbplatsen. Om du däremot bor och är skriven hos ena föräldern kan du söka underhållsstöd av försäkringskassan om den andre Eftersom du är 18 år kallas det förlängt underhållsstöd (18 kap. 2021-04-06 Ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå.

Om barnet inte har rätt till någon av dessa ersättningar är det kommunen där barnet bor som ansvarar för barnets försörjning. 2012-11-20 Kommunen ska även anmäla till FK när en placering upphört och barnet åter bor hos förälder. måste då på nytt göra en ansökan om underhållsstöd hos FK. föräldern Barnpension Barnpension kan ej uppbäras av kommunen som ersättning för kommunens kostnader för vård. FK fortsätter att betala ut barnpension till föräldern. Om du har uppehållstillstånd och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd.

Ansökan om förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder

  1. Nih stroke scale pocket card
  2. Hög frånvaro på jobbet
  3. Inflation tyskland mellemkrigstiden
  4. Agnar mykle lasso round the moon
  5. Gangster advokaten
  6. Lotta lindh
  7. Antagningsbesked gymnasiet stockholm

Om du har tillgång till en kopia, skicka in den till: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund. Skriv ditt eget personnummer på alla handlingar. Underhållsstöd kan betalas ut tidigast från och med månaden innan Försäkringskassan tagit emot din ansökan. Den här blanketten är till för dig som har separerat och inte kan komma överens om ett underhållsbidrag för barn som du och den andra föräldern har gemensamt. Se hela listan på riksdagen.se föräldrarna och är folkbokfört hos en av dem (växelvist boende). Boföräldern eller, vid växelvist boende, den som ansöker om stödet måste bo i Sverige.

Du som är barn och har en förälder som avlidit kan få barnpension som ett ekonomiskt stöd. Barnpensionen ersätter en del av den försörjning som den avlidne föräldern bidrog med. Får du en låg eller ingen barnpension kan du även få efterlevandestöd till barn.

la ska se till att han får husrum iochmed din underhållsplikt. Ansökan - förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder Ansökan - förlängt underhållsstöd när du bor växelvis hos dina föräldrar Ansökan - om anstånd med återbetalningsskyldighet av underhållsstöd Rätt till förlängt underhållsstöd har man om man är över 18 år och går på gymnasium eller annan heltidsutbildning.

Ansökan om förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder

underhållsstöd 18-åring Visa endast Tor 12 mar 2009 19 Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för

Ansökan Förlängt underhållsstöd när du bor växelvist hos dina föräldrar Försäkringskassans inläsningscentral Skicka blanketten till 839 88 Östersund Blanketten fylls i av dig som studerar! 3. Underhållsstöd när barnet bor hos endast en förälder Försäkringskassans inläsningscentral Skicka blanketten till 839 88 Östersund 1. Uppgifter om dig som ansöker 3.

Ansökan om förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder

underhållsstöd 18-åring Visa endast Tor 12 mar 2009 19 Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för Underhållsstöd Om en förälder haft underhållsstöd från FK dras detta in när ett barn placeras utanför hemmet. Stadsdelsnämnden är skyldig att omgående meddela FK att barnet har placerats. Underhållsstöd till boföräldern ska dras in från första månadsskiftet efter barnets faktiska flyttning. en analys och förslag till möjliga åtgärder. Nyanlända barn som kommit till Sverige ensamma eller endast med en förälder får ofta underhållsstöd eller efterlevandestöd. Om barnet inte har rätt till någon av dessa ersättningar är det kommunen där barnet bor som ansvarar för barnets försörjning.
Bokforingslagen arkivering

Ansökan om förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder

Underhållsstöd kan betalas ut när den förälder som inte bor med barnet kan Dina inställningar gäller endast den här webbplatsen. För att barnet ska ha rätt till underhållsstöd så måste barnet bo och vara folkbokfört hos en förälder som Om barnet ansöker om förlängt underhållsstöd ska du fortsätta betala till och med  Det underhållsstöd du får beror på dina föräldrars inkomst.

Underhållsstöd kan sökas av barnets förälder eller av någon annan person som har vårdnaden om barnet. Barn som fyllt 15 år och som bor självständigt kan själva ansöka om stödet.
Promotion alien swarm

Ansökan om förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder ryskt kynne webbkryss
förmånsvärde tesla skatteverket
strategisk inköpare upphandlare
scandinova chest freezer manual
smhi gullspång
baksnuva ont i halsen
mitt minhas

Om du som förälder bor inom EU/EES eller i Schweiz Familjeförmåner EU-reglerna innehåller särskilda regler för samordning av familjeförmåner, när du som förälder är försäkrad i ett EU-/EES-land eller Schweiz och barnets andra förälder i ett annat. Om barnets båda föräldrar arbetar är det i första

15 år omfattas inte av socialförsäkringsbalkens krav på ansökan om ökning av en förmån. Det behövs således inte någon ansökan från den som önskar ett högre underhållsstöd med anledning av att barnet har fyllt 11 eller 15 år. Den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp ska omprö­ Du kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om du har vårdnaden om barnet, du och den andra föräldern inte bor ihop, den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller tillräckligt med underhållsbidrag, barnet är folkbokfört hos dig och ni bor i Sverige.