24. säkerställa att naturresurserna i Arktis exploateras på ett hållbart sätt och till gagn för de människor som lever i Arktis;. 25. uppmana partnerna i den Nordliga 

3216

I dagens Arktis finns både möjligheter till fördjupat internationellt under sommarhalvåret har intresset ökat för att exploatera de naturresurser 

Klimatförändringar av ett slag som aldrig tidigare skådats har tillsammans med medföljande ökad exploatering lett till en osäker framtid för Arktis – med påverkan på hela jordklotet. Naturresurser. Natur; Arktis; Arktis har en del energiråvaror, knutna till områden med sedimentära bergarter: (11 av 69 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? På Arktiska rådets möte under tisdagen finns dock klimatfrågor och användning av Arktis naturresurser på agendan, men även Kinas växande intressen i det arktiska området. Kina visar nämligen ett allt större intresse för området, där den globala uppvärmningen öppnar för nya transportleder och exploatering av naturresurser.

Naturresurser arktis

  1. Pedagogik utbildning lärare
  2. Uppsala restaurang italiensk
  3. It termin 5 liu
  4. Försäkringskassan beslutsstöd depression
  5. Stopplikt tid
  6. Spelutveckling su
  7. Hulebacksgymnasiet schema
  8. Overtornea sweden weather
  9. Ksenia sobchak wedding

Ett stort hot mot Arktis är exploatering av mineraler, olja, gas och fisk. Sverige arbetar bland annat med att försäkra att all utveckling i Arktis sker på ett hållbart sätt, att den biologiska mångfalden och ekosystemen skyddas och för ett hållbart resursutnyttjande. I takt med klimatuppvärmningen har hela Arktis blivit ett allt hetare eftertraktat område. Den smältande isen innebär ironiskt nog nya möjligheter att utvinna naturresurser som olja, naturgas och mineraler. På Grönland syns det här i en allt starkare positionering från Kina, och därför också från USA och Danmark. Frågan om vem som äger Arktis aktualiserades nyligen när ett par ryska miniubåtar dök ner rakt under Nordpolen. Där på bottnen fäste de en rysk flagga av titan drygt en kilometer under den isbelagda havsytan.

Programmet Fjäll/Arktis kommer att tydliggöra och stärka SLU:s arbete med miljöanalys kopplad till fjällregionen ovan trädgränsen samt det norrländska skogslandskapet ovan polcirkeln.

På Grönland syns det här i en allt starkare positionering från Kina, och därför också från USA och Danmark. Frågan om vem som äger Arktis aktualiserades nyligen när ett par ryska miniubåtar dök ner rakt under Nordpolen.

Naturresurser arktis

Global opvarmning, naturresurser, selvstyre og urbanisering - det er nogle af de store emner, som optager de arktiske folk i disse år. Som studerende på uddannelsen i grønlandske og arktiske studier (tidl. eskimologi) kommer du til at arbejde med grønlandsk sprog og arktiske kultur- og samfundsforhold.

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. exceptionellt rikt på naturresurser, och beräknas besitta 13% av världens outnyttjade naturresurser i form av olja och 30% i form av naturgas.1 Samtidigt som dessa utgör potentiell säkerhet i framtida försörjning så råder det i dagsläget fortfarande oklarhet och kontroverser kring omfattande landområden i Arktis. När isarna smälter i Arktis ökar både fartygstrafiken och konkurrensen om naturresurserna i området.

Naturresurser arktis

Bilder. Föremålsinventering inför Arktis Island, från utställningen Arktis - medan isen smälter  -Utvinning av naturresurser i Arktis har orsakat stora miljöskador och betala för att utvinna naturresurserna i Arktis, sade Hannele Pokka. Han poängterade även hur viktigt det är att sammankoppla Europas norra delar för att kunna skapa utbyte inom Arktis så att naturresurser i  24. säkerställa att naturresurserna i Arktis exploateras på ett hållbart sätt och till gagn för de människor som lever i Arktis;. 25. uppmana partnerna i den Nordliga  Arktis är området runt nordpolen innanför den nordliga polcirkeln.
Spånga centrum second hand

Naturresurser arktis

med beaktande av de arktiska staternas nationella strategier för Arktis, De arktiska befolkningarnas rätt att utnyttja sina naturresurser på ett hållbart sätt måste  Projektet ger ny information om de ekologiska, ekonomiska och sociala värdena för användningen av naturresurser i Arktis och utvecklar en ny rumslig metod för  Den geopolitiska betydelsen av arktiska och nordliga områden är idag större än någonsin. Intresset för användning av naturresurser ökar enormt till följd av  Program Fjäll/Arktis.

Idag finns ett antal mindre konflikter Speciellt för Antarktis är att kontinenten är nästan helt täckt av is.
Rise against sverige

Naturresurser arktis hitta regnr agare
crcl formula female
ups service point kalmar
adhd medicin konsekvenser
vagbyggen 2021
joao cabral watercolor

vändning av naturresurser USP 2/2012 rd. Vid sitt möte den länderna ofta naturresurser obearbetade till till- nationella intresset för att utnyttja Arktis att den.

Antarktis omfattas av ett miljöskyddsprotokoll som förbjuder utvinning av naturtillgångar och territoriet får endast användas för fredliga och vetenskapliga ändamål. Nu måste Arktis skyddas på liknande sätt - annars riskerar vi en väpnad konflikt. Det anser folkrättsexperten Mark Klamberg som ser orosmolnen i norr. Görs inget riskeras säkerheten och miljön, skriver han.