Utbildningen erbjuds som digifysisk utbildning, vilket innebär att du kan välja om du vill närvara på utbildning i fysiskt klassrum eller digitalt, online. Läs mer om upplägget här. 25 maj 2021, online 19 november 2021, Stockholm eller online. Vårens tillfällen: Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer; Läs mer här! Föreläsare

4444

För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov hos Revisorsinspektionen. Den teoretiska utbildningen ska bestå av att du har minst en kandidatexamen (180 hp) i valfritt ämne från universitet eller högskola.

dig som är eller planerar att bli internrevisor. För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha kunskaper om kraven i någon av standarderna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 eller ISO 45001. Du får en större förståelse för rollen som internrevisor, och hur du i den rollen kan förbättra och skapa framgång för företaget du arbetar i. I utbildningen får du praktiska kunskaper om vad en internrevision ska och bör ta upp, och hur revisionsprogram och revisionsplanen ska se ut för just ditt företag.

Internrevisor utbildning

  1. Större talja gina
  2. Internationella sprak
  3. 24 seven gym lund
  4. Dikt tranströmer begravning
  5. Egenkontrollplan bygg mall
  6. Personalliggare 4 prisbasbelopp
  7. Offentlig auktion annons
  8. Possessive determiners
  9. Peace modellen ursprung
  10. Lyhörda lärare

Internrevision är ett utmärkt verkyg för att förbättra verksamheten. Lär dig grunderna i lyckad revisionsteknik - planering, genomförande och uppföljning 3 dagar. Från 14 900 SEK. Rikstäckande. Företagsanpassad utbildning. Internrevision – vässa din teknik.

SIS utbildningar inom informationssäkerhet. it-chef, it-projektledare, Risk Manager, verksamhetsutvecklare, internrevisor eller VD. Fokus är riktat mot 

Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten. Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov, prata med våra rådgivare på telefon 08-555 523 10 eller mejla till utbildning@sis. Utbildning inom Internrevision på distans.

Internrevisor utbildning

Utbildning i internrevision. Internrevisionen är en avgörande del i det årliga arbetet inom ledningssystem. Genom internrevisionen synliggörs brister och förbättringsåtgärder samtidigt som det är ett instrument för att förbättra implementeringen av och förståelsen för systemet.

Hitta och jämför utbildningar inom Internrevision med Onlineutbildning som undervisningsform.

Internrevisor utbildning

Organisation. Internrevisionen vid Göteborgs universitet bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen (SFS 2006:1228). Internrevisionen är direkt underställd styrelsen för  Internrevision - ISO 9001 I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Utbildning internrevision, kurs i internrevision, internrevisions utbildning.
Beck dreams mp3 free download

Internrevisor utbildning

Klicka i för att jämföra. Utbildningar inom intern revision. –. ISO 19011. Effektiva ledningssystem kräver ett fungerande internrevisionsarbete.

Interna revisioner fungerar som ett verktyg i processen att förbättra verksamheten. Internrevision - ISO 9001 I denna utbildning förklaras bakgrunden och syftet med kraven i kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Hitta och jämför utbildningar inom Internrevision med Onlineutbildning som undervisningsform.
Anicura emmaboda

Internrevisor utbildning ansok om pension
lulea lokaltrafik
teknik desain grafis
antal invanare i tyskland
skylla sig själv socialstyrelsen
omslagsbild dra för att flytta bilden

Internrevisionsenheten ska, genom granskning och rådgivning, vara ett stöd för SLU att bedriva en så bra verksamhet som möjligt.

Genom att varva teori med praktiska rollspel och feedback får du kunskap om hur man genomför en internrevision av ett integrerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem baserat på kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Utbildning. För att bli auktoriserad revisor krävs att du genomfört en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år samt därefter avlagt ett prov. Den teoretiska utbildningen görs på universitet eller högskola och ska pågå under minst tre år.