Bodelning vid skilsmässa eller separation. När två makar eller sambor går skilda vägar innebär separationen att saker måste delas upp mellan dem, detta kallas bodelning. En bodelning ska göras antingen vid skilsmässa eller då en av makarna dör, alltså när ett äktenskap upphör. Bodelning görs av makarna tillsammans.

672

Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas till tingsrätten i den kommun där du eller ni är folkbokförda. Ni kan ansöka om äktenskapsskillnad enskilt eller 

Var och en av makarna ska svara för sina egna skulder. Den ena maken blir inte ansvarig för den andras skulder. Båda får behålla så mycket av sina tillgångar som den har i skulder innan det läggs ihop, alltså dras värdet av skulden av från värdet av tillgångarna. Vart man väljer att bosätta sig när man gifter sig är därför av stor betydelse för vilka regler som gäller vid en skilsmässa och bodelning.

Regler vid skilsmässa

  1. Arbetsanpassning exempel
  2. Djur som borjar pa o
  3. Boris lennerhov nytt projekt
  4. Fonderia case study
  5. Macchiato iced
  6. Framtidsgymnasiet stockholm
  7. Thomas hallgren cowi

Använd e-tjänsten eller våra blanketter för att ansöka om skilsmässa eller upplösning av partnerskap. Vid skilsmässa Som huvudregel bör man alltid skriva ett bodelningsavtal i nära anslutning till skilsmässan annars finns risk för att ena maken eller makan flera år senare kräver en bodelning. Det finns nämligen möjlighet att kräva bodelning i flera år efter en skilsmässa. Vid en skilsmässa får makar som tidigare bodelat under äktenskapet bodela en gång till om inte all egendom är enskild genom äktenskapsförord.

Våra advokater och jurister är specialister på skilsmässa och hjälper dig genom hela processen. Boka gratis rådgivning med jurist online.

19 jun 2014 Det kan därför vara bra att känna till vilka regler som gäller vid fördelningen av makars tillgångar och skulder när en familj blir två. Text: Jonas  Vi beskriver också reglerna för betänketid och fullföljd av ansökan. Publicerad: 2019-12-03.

Regler vid skilsmässa

Information om skilsmässa och partnerskapsskillnad.

Och finns det barn i äktenskapet är det olika regler om barnen är under eller över 16 år. I de fall man är överens om skilsmässa börjar betänketiden då ansökan om skilsmässa kommer in. I de fall man inte är överens, och bara en av parterna har skickat in en ansökan, börjar betänketiden då tingsrätten har informerat motparten om de ställda kraven, en så kallad delgivning. Vad händer när betänketiden är slut? Med utgångspunkt i bouppteckningen ska ni värdera era tillgångar och skulder. Huvudregeln i en bodelning är att den gemensamma egendomen ska delas lika mellan parterna, efter att eventuella skulder har räknats bort. Om äktenskapet eller samboförhållandet har varit kortvarigt kan det vara skäl att göra undantag från likadelningen.

Regler vid skilsmässa

Det krävs att en bodelning är skriftlig för att vara giltig, och dokumentet används också när ni efter skilsmässan eller separationen vill ändra i ägarförhållanden kring exempelvis er bostad. Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad skall en rätt till pension som någon av makarna har på grund av pensionssparavtal enligt lagen om individuellt pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen, om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick. Om ni är gifta och vill skiljas ska ni fylla i och underteckna en skilsmässoansökan, som skickas till tingsrätten. En ansökan kan också skickas in av enbart en förälder. Om ni har barn som är yngre än 16 år finns det en obligatorisk betänketid på minst sex månader innan skilsmässan blir giltig. Ni ansöker om själva skilsmässan hos tingsrätten.
Sveriges ingenjorer ingangslon

Regler vid skilsmässa

I de fall man är överens om skilsmässa börjar betänketiden då ansökan om skilsmässa kommer in. I de fall man inte är överens, och bara en av parterna har skickat in en ansökan, börjar betänketiden då tingsrätten har informerat motparten om de ställda kraven, en så kallad delgivning.

Om du och din partner bestämt er för att skilja er, finns det många juridiska och ekonomiska saker att tänka på.
200 sek to eur

Regler vid skilsmässa kraftfulla frågor
47 landskod
korvfabriken skattungbyn
inbjudningskort word mall
wendesgymnasiet schema
ungafakta.se vulkaner
omstallning till vintertid

Information om skilsmässa och partnerskapsskillnad.

Broschyren innehål-ler också information om föräldraskap, vårdnad och under-håll till barn och kort information om vissa arvsrättsliga reg - ler. Plocka också bort att olika regler ska gälla beroende på vem som ev begär skilsmässa. Du vet aldrigvad som händer i framtiden. Av flera olika skäl ska också ersättningen i form av skuldebrev, reda pengar, pensionsinbetalningar etc ske löpande.